Navigace

Obsah

Začátkem roku proběhla veřejná schůze s občany Varadova, na které se řešila otázka, jak v oblasti vyřešit nakládání s odpadní vodou. Bylo nalezeno možné řešení, a to přečerpání celé lokality Varadova do stávající ČOV v obci za podmínky její intenzifikace. Tato možnost byla projednána s provozovatelem a je technicky možné toto napojení uskutečnit. Dále byla tato možnost předjednána na Odboru životního prostředí MěÚ Černošice a také zde byla vyjádřena podpora tohoto řešení. Stejným způsobem by se Varadov mohl napojit také na vodovod. Bylo dohodnuto, že obec zadá zpracování projektové dokumentace na rozvod VaK na Varadově a dále pro intenzifikaci ČOV a rozšíření úpravny vody. Následně budeme shánět prostředky pro realizaci.

 

Dne 18.4.2017 proběhla schůzka s projektantem, kterému bylo zpracování projektové dokumenzace zadáno.