Navigace

Obsah

Vítězný znak a vlajka obce Líšnice
(nyní ve schvalovacím procesu)

Popis znaku:

Zlatým kosmým břevnem zeleno-modře dělený štít, nahoře šikmá větvička lískového keře se třemi svěšenými oříšky (2+1) a dvěma listy, dole stříbrná lilie.

 

Zdůvodnění znaku:

1

Varianta s využitím zlatého kosmého břevna jako připomínky Zlaté stezky i R4 . Kosmý směr břevna je podle směru břeven ze znaku cisterciáckého znaku.

Trojice zlatých oříšků symbolizuje jméno obce a části obce patřící do jejího katastru – vlastní Líšnici, čtvrť Svatopluka Čecha se Spáleným mlýnem a Jiráskovu čtvrť – zvanou též Varadov.

Dvojice lístků symbolizuje to, že obec je rychlostní silnicí rozdělena na dvě části.

Lilie je jednak atributem Panny Marie i částí znaku cisterciáků. Modrá barva symbolizuje barvu ze znaku cisterciáků i barvu pláště Panny Marie.

Zelená barva symbolizuje okolní lesy i zemědělství i připomíná golfové hřiště – tzv.green.

Zlatá barva kosmého břevna i figur oříšků připomíná i těžbu zlata v katastru obce.

Stříbrná barva lilie představuje lilii Panny Marie.

 

Popis vlajky:

List tvoří 5 kosmých pruhů žlutý, zelený, žlutý, modrý a bílý v poměru 2 : 3 : 2 : 3 : 2.

 

Zdůvodnění vlajky:

Zelený pruh představuje barvu horní části štítu a symbolizuje okolní lesy i zemědělství a připomíná golfové hřiště – tzv.green. Modrý pruh představuje spodní část štítu a je barvou ze znaku cisterciáků i barvou pláště Panny Marie. Žluté pruhy symbolizují Zlatou stezku a zlatou větévku lískového keře jako mluvící znamení. Bílý pruh představuje stříbrnou lilii jako atribut Panny Marie a cisterciáků z návrhu znaku..

 

Zpracoval : ing. Jaroslav Verner