Navigace

Obsah

Stránka

Pozvánka - DČOV na Varadově


 Dovolujeme si vás pozvat na veřejnou schůzi nad tématem:

DOMÁCÍ ČÍSTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Tato veřejná schůze je organizována na základě četných dotazů obyvatel Varadova na možnost požádat o dotační titul vyhlášený Státním fondem životního prostředí:

Výzva č. 11 – Domovní čistírny odpadních vod

Hlavním cílem tohoto dotačního titulu je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (DČOV). Dotace jsou převážně určeny pro občany v malých obcích, kde se výstavba ČOV nevyplatí nebo jsou zde jiné technické důvody.

 

Termín konání:                    31.1.2017

Místo konání:                        Základní škola Líšnice

Čas konání:                           18:00 hod

 

Za obec Líšnice vás zve

Hana Navrátilová

starostka obce


24. 1. 2017 Zobrazit méně

PF 201723. 12. 2016 Zobrazit více

Stránka