Navigace

Obsah

Stránka

Dotace "Dešťovka"


Obec Líšnice byla nově zařazena do seznamu obcí ohrožených suchem https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=465.

Zájemci o dotaci "Dešťovka" nemusí při podání žádosti dokládat na SFŽP, že naše obec spadá do suché oblasti.

 

Více k dotačnímu programu:

Dešťovka je dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech, vyhlášený v rámci Národního programu Životní prostředí.

Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů:

  • zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady,
  • akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku,
  • využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové

Kritéria pro udělení dotace v suchých oblastech

Dotace na nejjednodušší systém na zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady se uděluje v obcích, ve kterých bylo od roku 2014 (alespoň jedno z kritérií):

  • nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou z důvodu nedostatku vody v obvykle používaných zdrojích;
  • veřejnou vyhláškou či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem…) opakovaně omezeno používání vody minimálně ve dvou letech;
  • veřejnou vyhláškou či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem…) dlouhodobě omezeno používání vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

Tuto skutečnost je nutné doložit stanoviskem obce nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty. V případě, že je obec uvedena v seznamu prověřených obcí, není již nutné tuto skutečnost dokládat.

https://www.dotacedestovka.cz/

 

 


27. 6. 2018 Zobrazit méně

Stránka