Navigace

Obsah

Stránka

Informace k volbám do Zastupitelstev obcí 2018


Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 5. a 6. října 2018

    • V pátek 5. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
    • V sobotu 6. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

 

Volební místnost je v budově Mateřské a základní školy Líšnice, Líšnice 19. Vstup z hlavní silnice.

Telefon do volební místnosti – 737 479 196

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních, důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat, na výše uvedeném čísle, o hlasování do přenosné volební schránky. K takovému voliči budou vysláni 2 členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

Právo volit má:

Státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci Líšnice přihlášen k trvalému pobytu.

Občané se prokazují platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem České republiky. Pro občany, kteří zjistí, že nemají platný OP je zřízena služba na občanských průkazech Městského úřadu Černošice v Podskalské 19, Praha 2 i ve dnech voleb:

V pátek 5.10.2018 od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 6.10.2018 od 8,00 do 13,30 hodin.

Občanský průkaz bude vyhotoven zdarma na počkání, s platností na 1 měsíc.

V případě dotazů lze kontaktovat zaměstnance na občanských průkazech na telefonním čísle 601 378 507.

Pro volby do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz!

 

 


4. 10. 2018 Zobrazit méně

Stránka