Navigace

Obsah

Stránka

Velkoobjemový a nebezpečný odpad


Kontejnery na velkoobjemový odpad

V pátek, dne 15.3.2019 budou v Líšnici u hasičské zbrojnice, na Varadově u penzionu, na Vandrlici pod rybníkem a ve čtvrti Svatopluka Čecha u kontejnerů, přistaveny kontejnery na objemný komunální odpad. Žádáme všechny, aby odpad neodkládali před přistavením kontejnerů.

 

Sběr nebezpečného odpadu

Před hasičskou zbrojnicí bude v sobotu dne 16.3.2019 od 9:30 do 10:30 hodin probíhat ambulantní svoz nebezpečného odpadu. Nebezpečným odpadem se rozumí: barvy, laky, oleje, akumulátory, lednice, mrazáky, monitory, televize, počítače, pneumatiky, atd.). Upozorňujeme občany, aby na místo sběru odpadu nenosili stavební odpad (zejména eternit a lepenku ze střech) a také na to, aby nebezpečný odpad přinesli na místo sběru až v den jeho svozu.


4. 3. 2019 Zobrazit méně

Stránka