Navigace

Obsah

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 30.3.2017 vyhlásilo možnost požádat o individuální dotaci na pořádání akcí na území obce Líšnice. Obec dříve vypisovala tzv. „programové“ dotace, tedy dotace, u kterých poskytovatel (obec) stanovil účel v programu. V letošním roce je vypsána tzv. individuální dotace. Jde o typ dotace, ve které si účel určí žadatel v žádosti sám. V rozpočtu obce je pro letošní rok na tyto účely stanovena částka 110 000 Kč. Máte-li tedy chuť zapojit se do dění v obci a zorganizovat něco pro ostatní, připravte žádost, ve které budou uvedeny základní parametry akce a rozpočet a doručte ji v průběhu roku do kanceláře obecního úřadu Líšnice. Zastupitelstvo obce bude na svých zasedáních rozhodovat, zda a kterým žádostem vyhoví.