Navigace

Obsah

O zásahové jednotce

Obec Líšnice zřídila zásahovou jednotka sboru dobrovolných hasičů obce na svém zasedání dne 29.12.2008. Zřizovací listina JSDHO Líšnice byla provedena starostkou Hanou Navrátilovou koncem roku 2015.

Zásahová jednotka patří do kategorie JPO V, což je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu dobrovolně s územní působností zpravidla pro území obce Líšnice.
V současnosti má jednotka 13 členů. Kromě základního početního stavu je důležité zajištění minimálního počtu členů připravených k výjezdu jednotky v časovém limitu do 10 minut od vyhlášení poplachu jednotce. U jednotek SDH obcí kategorií JPO V se zajišťuje připravenost k výjezdu 1 družstva o zmenšeném početním stavu. Složení družstva o zmenšeném početním stavu je velitel, strojník (řidič) a 2 hasiči.

Během roku se členové jednotky účastní pravidelných školení, která probíhají v hasičské zbrojnici, školení obsluh motorových pil, cyklických školení velitelů, strojníků. Během roku se také provádí údržba hasičské techniky a údržba budovy hasičské zbrojnice.