Obec Líšnice
Líšnice
Praha - západ

 

Obecní úřad Líšnice

​​​​Líšnice 175, 252 10 Mníšek pod Brdy

​​​​+420 318 592 141

​​​​urad@obeclisnice.eu

​​​​Úřední hodiny:
         Po:  09:00-14:00
         St:   09:00-12:00, 14:30-16:30

Rekonstrukce hlavní silnice vedoucí obcí

Rekonstrukce hlavní silnice vedoucí obcí - informace

26.6.2024

Od pondělí 1.7.2024 začíná platit prázdninový jízdní řád linky 449, kerá jezdí z obce k zastávce Řitka hl. silnice ( D4). Zároveň začne platit prázdninový jízdní řád linky 318, který se mění pouze nepatrně a výrazně autobusovou dopravu neovlivní. 

L449-prazdniny Typ: PDF dokument, Velikost: 509.24 kB 

L318-prazdniny Typ: PDF dokument, Velikost: 660.91 kB

 

21.6.2024

Dne 29.6.2024 začne II. etapa29.7.2024 III. etapa výstavby okružních křižovatek na Řitce. Opět tak bude v každé etapě stanovená jiná přechodná úprava provozu. Níže přikládáme mapky dopravního značení (pro každou etapu zvlášť).

situace dopravniho znaceni - etapa II. Typ: PDF dokument, Velikost: 4.69 MB

situace dopravniho znaceni - etapa III Typ: PDF dokument, Velikost: 6.03 MB

6.6.2024

!!!POZOR ZMĚNA - ETAPA Č. III ZAČNE V PONDĚLÍ 10.6.2024!!!

Začátek III. etapy rekonstrukce komunikace 0042 se přesouvá na pondělí 10.6.2024. Od tohoto data dochází k výrazné změně autobusového spojení. Všechny autobusy (linka číslo 449) budou jezdit ze zastávky Líšnice ve směru na zastávku Řitka hl. silnice, kde bude možný přestup na dálniční spoje a také na linku číslo 318.  Z některých dálničních spojů bude autobus ze zastávky Řitka hl. silnice navazovat na spoj linky 449 , který pojede zpět do obce. Cesta kolem obecního úřadu bude nadále sloužit pro průjezd autobusu, proto prosíme, neparkujte podél této komunikace.

Linka číslo 318 pojede v době uzavírky po dánici. V některých časech je možný přestup z linky 449 na linku 318 v zastávce Řita hl. silnice (u dálnice na Řitce). Od 10.6.2024 dochází k úpravám tké jízdního řádu linky 318 (jízdní řád níže).

Ostatní informace, viz níže, zůstávají v platnosti.

Jízdní řády platné od 10.6.2024.

Jízdní řád linka 449 Typ: PDF dokument, Velikost: 385.21 kB

Jízdní řád linka 318 Typ: PDF dokument, Velikost: 892.36 kB

28.5.2024

Začátek III. etapy.

V pátek dne 7.6.2024 začne etapa číslo III rekonstrukce komunikace 0042. Počínaje tímto datem bude zcela uzavřen úsek od dolního zrcadla (bývalá hospoda U Křížů) až na Klínec. K výjezdu a vjezdu do obce bude nutné použít příjezd směrem od Řitky. Vzhledem k výstavbě kruhových objezdů před a za mostem přes D4 na Řitce, je možné kromě úseku přes semafory, použít sjezd z D4 směrem do Mníšku pod Brdy a opětovný nájezd na D4 (sjezd na Líšnici směrem na Prahu je volně průjezdný), nebo objížďkou přes Čisovice.

Od 1.7.2024 do cca 31.8.2024 bude uzavřen úsek od dálničního podjezdu směrem od Všenor do Klínce. Nebude proto možná objížďka přes Klínec, Bojov a Čisovice. Obyvatelé a chataři osad Spálený Mlýn a Vandrlice ale i ostatní, kteří tuto objížďku využívali začátkem III. etapy se ke svým nemovitostem od 1.7.2024 dostanou směrem od Mníšku pod Brdy nebo od Davle.

Rezidentům, kteří bydlí podél III. etapy opravovaného úseku (od hospody U Křížů po golfové hřiště) bude průjezd k nemovitostem (směrem z obce, nikoliv od Klínce) umožněn prokázáním se rezidenční kartou a po dohodě se stavbou bude-li to technicky možné.  POZOR!!! Pro vjezd a výjezd do/z obce směrem Klínec tato karta neplatí. Do schránky každé nemovitosti, která se nachází v tomto úseku budou doručeny 2 ks těchto rezidenčních karet. Bude-li někdo potřebovat více kusů, zažádá si o ně na obecním úřadě. Možnost průjezdu není nárokovatelná a záleží výhradně na souhlasu pracovníků stavby dle aktuální situace postupu prací.

Prosíme všechny ostatní, aby opravdu důsledně využívali vjezd a výjezd směrem na Řitku a nesnažili se projíždět stavbou. V tomto úseku není jiná objízdná trasa. V rámci rekonstrukce se bude budovat chodník a nebude zde prostor pro vyhýbání se.

Autobusová doprava bude od 7.6.2024 vedena z obce k zastávce Řitka hl. silnice (na dálnici D4). Autobusy se vrátí na své původní zastávky. V této etapě již dojde k výrazné změně jízdních řádů. Ty budeme mít nejspíš dispozici během tohoto týdne. Jakmile je obdržíme, budou umístěny na webové stránky obce a bude zaslána informační SMS. Jednotlivé spoje by měly jezdit v návaznosti na spoje dálniční (317, 320, 321). V době školní docházky budou autobusy jezdit v častějších intervalech, během prázdnin dojde k částečnému omezení těchto spojů (z obce k dálnici).

 

6.5.2024

Začátek II. etapy.

Od středy 8.5.2024 od 6:00 hod. začne II. etapa rekonstrukce komunikace (kolem rybníku). Objízdná trasa povede již po nové silnici kolem kostela a dále kolem obecního úřadu k dolnímu zrcadlu. Provoz bude obousměrný. Autobusové zastávky budou přesunuty na zatravněný „trojúhelník (3 lípy)“. Jízdní řády se nemění. Uzavřený úsek kolem rybníka bude zcela neprůjezdný. Neprůjezdný bude také úsek od školního parkoviště směrem dolů k rybníku nebo obecnímu úřadu. Od školního parkoviště bude možné odjet pouze cestou do kopce „pod kostelem“.

Po dobu uzavírky bude úplný zákaz parkování podél celé silnice vedoucí kolem úřadu. Prosíme o dodržování tohoto zákazu zejména s ohledem na průjezd autobusů, popelářů a další obslužné techniky. Parkování za školou bude nyní vyhrazeno pro rezidenty, kteří bydlí podél rekonstruovaného úseku hlavní komunikace. Parkování bude možné též na návsi, s výjezdem na komunikaci kolem úřadu oběma směry.

Předpokládaný konec II. Etapy 5.6.2024

23.4.2024

Úplná uzavírka

Z důvodu finalizace prací na prvním úseku rekonstruované komunikace bude od dnešního odpoledne do 8.5.2024 úplně uzavřen průjezd od křižovatky u obecního úřadu po křižovatku nad kostelem (dle platného závazného stanoviska k přechodné úpravě dopravního značení k akci: „Rekonstrukce sil. III/0042 Líšnice“ – DIO, okr. Praha- západ, vydaného dopravním inspektorátem Praha západ). Tento úsek komunikace bude osazen plotem z obou stran. Prosíme o důsledné dodržování této úplné uzavírky a nevjíždění auty do tohoto prostoru. Budou zde osazovány poklopy kanalizačních a vodovodních přípojek a následně bude položen asfalt. Jakékoliv narušení pokládky těchto poklopů bude mít výrazný vliv na kvalitu a prodloužení prací v této části.

Od 9.5.2024 již bude tento úsek otevřen a dojde k úplné uzavírce druhého úseku (kolem rybníku). Autobus od tohoto data bude jezdit kolem obecního úřadu a zastávky v obou směrech budou přesunuty na ostrůvek u hlavní silnice (lípy).

Okružní křižovatky Řitka

Od 2.5.2024 do 28.6.2024 začne první etapa výstavby okružních křižovatek v Řitce (před a za mostem). Provoz přes most bude řízen semafory. Sjezd na D4 směr Praha zůstane zachován, sjezd na D4 směr Mníšek pod Brdy bude uzavřen.  

Více informací zde:

Informace k akci_ Řitka okružní křižovatky. Typ: DOC dokument, Velikost: 197.5 kB

Situační nákres Typ: PDF dokument, Velikost: 2.42 MB

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.3.2024

Rekonstrukce komunikace bude zahájena 18.3.2024 a bude trvat do 30.11.2024 (viz. nákres níže - Harmonogram-mapa).V rámci rekonstrukce silnice je v Líšnici stanovena úplná uzavírka pro průjezd automobilů v průběhu trvání celé stavby. Od Řitky a od Klínce bude silnice osazena značkami "Slepá ulice" a "Zákaz vjezdu", mimo rezidenty.

Kontakt na stavbyvedoucího - Libor Hudák - 724 813 530

Autobusové spojení první a druhá etapa:

V první a druhé etapě budou autobusy jezdit dle standardních jízdních řádů a budou v první etapě projíždět pod kostelem a v druhé etapě pod obecním úřadem. V druhé etapě budou zastávky přesunuty ke spodnímu zrcadlu, na ostrůvek (ke třem lípám).

Výstavba kruhových objezdů Řitka:

Výstavba kruhových objezdů před a za mostem přes D4 (Řitka) by měla začít 2.5.2024. První etapa by měla trvat cca 2 měsíce. Přibližně od začátku července by měla být zahájena výstavba druhé a třetí etapy a měla by trvat 2 měsíce. Následně bude zahájena čtvrtá etapa v délce cca 14 dní. Výstavba kruhových objezdů by měla končit v polovině září. Průjezd přes most bude umožněn jednosměrně přes semafory. Podrobnější informace zveřejníme až nám budou doručeny.

Situační nákresy projektové dokumentace pro rekonstrukci komunikace vedoucí obcí:

C2_Lisnice_katastr_s1.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.05 MB

C2_Lisnice_katastr_s2.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.15 MB

C2_Lisnice_katastr_s3.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.57 MB

C2_Lisnice_katastr_s4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 792.64 kB

C2_Lisnice_katastr_s5.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 743.6 kB

Dopravně inženýrské opatření a objízdné trasy pro první a druhou etapu:

III-0042-Líšnice-A.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 475.07 kB

III-0042-Líšnice-B.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 472.49 kB

III-0042-Líšnice-C.1.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.43 MB

III-0042-Líšnice-C.2.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 614.48 kB

III-0042-Líšnice-C.3.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 485.41 kB

III-0042-Líšnice-C.4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 457.23 kB

Informace k rekonstrukci Typ: DOCX dokument, Velikost: 13.61 kB

Etapizace Typ: PDF dokument, Velikost: 538.04 kB

Harmonogram_mapa Typ: PDF dokument, Velikost: 240.86 kB

 

Přílohy

Rekonstrukce+0042_dopis (002).docx

Rekonstrukce+0042_dopis (002).docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,61 kB

Příloha_0042.pdf

Příloha_0042.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 538,04 kB

HMG_REKONSTRUKCE SILNICE.pdf

HMG_REKONSTRUKCE SILNICE.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 240,86 kB

C2_Lisnice_katastr_s1.pdf

C2_Lisnice_katastr_s1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,05 MB

C2_Lisnice_katastr_s2.pdf

C2_Lisnice_katastr_s2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,15 MB

C2_Lisnice_katastr_s3.pdf

C2_Lisnice_katastr_s3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,57 MB

C2_Lisnice_katastr_s4.pdf

C2_Lisnice_katastr_s4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 792,64 kB

C2_Lisnice_katastr_s5.pdf

C2_Lisnice_katastr_s5.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 743,6 kB

III-0042-Líšnice-A.pdf

III-0042-Líšnice-A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 475,07 kB

III-0042-Líšnice-B.pdf

III-0042-Líšnice-B.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 472,49 kB

III-0042-Líšnice-C.1.pdf

III-0042-Líšnice-C.1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,43 MB

III-0042-Líšnice-C.2.pdf

III-0042-Líšnice-C.2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 614,48 kB

III-0042-Líšnice-C.3.pdf

III-0042-Líšnice-C.3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 485,41 kB

III-0042-Líšnice-C.3.pdf

III-0042-Líšnice-C.3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 485,41 kB

III-0042-Líšnice-C.4.pdf

III-0042-Líšnice-C.4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 457,23 kB

Informace k akci_ Řitka okružní křižovatky.doc

Informace k akci_ Řitka okružní křižovatky.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 197,5 kB

ŘitkaET1-C.2.pdf

ŘitkaET1-C.2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,42 MB

449_Lisnice-Klinec.pdf

449_Lisnice-Klinec.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 385,21 kB

L318_100624.pdf

L318_100624.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 892,36 kB

situace dopravniho znaceni - etapa II..pdf

situace dopravniho znaceni - etapa II..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,69 MB

situace dopravniho znaceni - etapa III..pdf

situace dopravniho znaceni - etapa III..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,03 MB

L449-prazdniny (002).pdf

L449-prazdniny (002).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 509,24 kB

L318-prazdniny.pdf

L318-prazdniny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 660,91 kB

L318-prazdniny.pdf

L318-prazdniny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 660,91 kB
Datum vložení: 26. 6. 2024 9:34
Datum poslední aktualizace: 26. 6. 2024 9:34
Autor: Správce Webu

Aplikace V OBRAZE

Logo

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

GoogleApp Store

SMS a Facebook

SMS    FB

SMS Info servis z Líšnice
Registrujte se zde
Líšnice na  Facebooku
@obecLisnice

Jsme v MAP

Místní akční plán vzdělávání v ORP Černošice (Praha - západ)

LÍŠNICE ...KDE LÍSKY DÁVAJÍ DOBROU NOC