Obec Líšnice
Líšnice
Praha - západ

 

Obecní úřad Líšnice

​​​​Líšnice 175, 252 10 Mníšek pod Brdy

​​​​+420 318 592 141

​​​​urad@obeclisnice.eu

​​​​Úřední hodiny:
         Po:  09:00-14:00
         St:   09:00-12:00, 14:30-16:30

Systém svozu odpadu

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29.12.2015 schválilo Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za svoz komunálního odpadu. Byla schválena varianta dle zákona o odpadech, tedy poplatek se bude hradit dle četnosti vývozu a počtu nádob. Od roku 2016 se již nebudou poplatky hradit paušální částkou za osobu, jak tomu bylo dosud.

Každý má tedy možnost, pokud například separuje odpad podle jeho druhu a využívá kontejnery na recyklovatelné složky (plasty, papír, kovy,...) platit za odpad méně, než jiný poplatník, který vytvoří komunálního odpadu více.

Je možné využít variantu týdenního svozu, 14ti denního svozu nebo sezónního svozu a vybrat si velikost sběrné nádoby 120l nebo 240l. Kompletní přehled cen naleznete zde.

Jsme si vědomi, že každý systém svozu komunálního odpadu bude mít vždy své zastánce i odpůrce. Někomu spíše vyhovoval systém paušálního poplatku za trvale hlášenou osobu a někomu zase bude vyhovovat způsob podle četnosti vývozu. K tomuto systému jsme přistoupili s ohledem na to, že od roku 2024 bude zakázáno skládkování komunálního odpadu a odpad se tak bude muset vozit do spaloven. To mnohanásobně zvýší poplatek za jeho svoz. Tímto systémem bychom rádi přiměli občany k maximálnímu třídění odpadu a postupnému snižování produkce směsného odpadu. Dalším důvodem, který nás vedl k nastavení tohoto způsobu je, že jako klasická obec kolem Prahy máme k trvalému pobytu hlášeno méně lidí než těch, kteří zde skutečně bydlí. Stává se tak, že v jednom domě je hlášená pouze 1 osoba, ale ve skutečnosti v tam bydlí 4 osoby. Platí tak poplatek pouze za 1 osobu, ale produkují odpad za 4 osoby, na což doplácí všichni, kteří jsou v obci hlášeni.

Věříme, že přechod na nový systém proběhne bez větších komplikací a že si každý najde variantu, která mu bude vyhovovat. 

Aplikace V OBRAZE

Logo

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

GoogleApp Store

SMS a Facebook

SMS    FB

SMS Info servis z Líšnice
Registrujte se zde
Líšnice na  Facebooku
@obecLisnice

Jsme v MAP

Místní akční plán vzdělávání v ORP Černošice (Praha - západ)

LÍŠNICE ...KDE LÍSKY DÁVAJÍ DOBROU NOC