Obec Líšnice
Líšnice
Praha - západ

 

Obecní úřad Líšnice

​​​​Líšnice 175, 252 10 Mníšek pod Brdy

​​​​+420 318 592 141

​​​​urad@obeclisnice.eu

​​​​Úřední hodiny:
         Po:  09:00-14:00
         St:   09:00-12:00, 14:30-16:30

Územní plán

Zastupitelstvo obce Líšnice, jako správní orgán příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") podle ustanovení § 54 odst. 2. stavebního zákona, a v souladu s § 171 -§ 174 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád") ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona vydává na základě usnesení zastupitelstva obce č. 50/3 ze dne 7.10.2010 Územní plán Líšnice s nabytím účinnosti dne 29.10.2011.

nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy končí platnost Územního plánu sídelního útvaru Líšnice sgcváleného v září 1993 včetně všech schválených nebo vydaných nebo projednaných změn, vymezených obecně závaznou vyhláškou č. 4/1996 a obecně závaznou vyhláškou č.1/2003, kterým byla vymezena závazná část Územního plánu sídelního útvaru.

DOPORUČUJE VŠEM STAVEBNÍKŮM, ABY SVÉ STAVEBNÍ ZÁMĚRY ZKONZULTOVALI NA OBECNÍM ÚŘADU LÍŠNICE JEŠTĚ PŘED KONEČNÝM VÝBĚREM SVÉHO STAVEBNÍHO PROJEKTU.

PŘEDEJDETE TAK MOŽNÝM NEDOROZUMĚNÍM V PŘÍPADĚ, ŽE KDYŽ VÁŠ STAVEBNÍ ZÁMĚR NEBUDE ODPOVÍDAT REGULATIVŮM DANÝM ÚZEMNÍM PLÁNEM, NEVYDÁ OBEC KLADNÉ STANOVISKO K VAŠÍ ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ.

 

Územní rozhodnutí pro výstavbu v lokalitě pod golfem zde +

Územní rozhodnutí Typ: PDF dokument, Velikost: 176.26 kB

Územní studie - vodní hospodářství Líšnice na: https://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-rp-a-us-obci-v-orp-cernosice/platne-1/lisnice/

 

 

ÚP - hlavní výkres

ÚP - odůvodnění

ÚP - textová část

Zadání regulačního plánu Líšnice - Varadov východ (RP1)

Zadání regulačního plánu Líšnice - Varadov západ (RP2)

Zadání regulačního plánu Líšnice - při R4 východ (RP3)

Zadání regulačního plánu Líšnice - při R4 západ (RP4)

Zadání regulačního plánu Líšnice - Líšnice sever (RP5)

Změna územního plánu č.1

Změna územního plánu č. 1, hlavní výkres

Změna územního plánu č.1, přílohy

Změna územního plánu č.1, výkres

Územní opatření o stavební uzávěře Typ: PDF dokument, Velikost: 276.19 kB

Stavební uzávěra schéma příloha 1 Typ: PDF dokument, Velikost: 683.58 kB

Stavební uzávěra schéma příloha 2 Typ: PDF dokument, Velikost: 670.82 kB

 

Aplikace V OBRAZE

Logo

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

GoogleApp Store

SMS a Facebook

SMS    FB

SMS Info servis z Líšnice
Registrujte se zde
Líšnice na  Facebooku
@obecLisnice

Jsme v MAP

Místní akční plán vzdělávání v ORP Černošice (Praha - západ)

LÍŠNICE ...KDE LÍSKY DÁVAJÍ DOBROU NOC