Obec Líšnice
Líšnice
Praha - západ

 

Obecní úřad Líšnice

​​​​Líšnice 175, 252 10 Mníšek pod Brdy

​​​​+420 318 592 141

​​​​urad@obeclisnice.eu

​​​​Úřední hodiny:
         Po:  09:00-14:00
         St:   09:00-12:00, 14:30-16:30

5. zastavení - U školy

(5 oříšků)

ŠKOLA (UPROSTŘED VPRAVO) NA ZAČÁTKU 20. STOLETÍ.ŠKOLA (UPROSTŘED VPRAVO) NA ZAČÁTKU 20. STOLETÍ.

 

Škola

Rok 1696 je historickým mezníkem vzniku školy v Líšnici. Ve farních matrikách se objevuje povolání „Cantor lisnicensis“. Tito stálí kantoři (regenschori) kromě řízení kostelního kůru zastávali i funkci učitele. Od tohoto data se bezmála sto let vyučovalo v různých domcích.

První školní budova postavená v období let 1780-1790 (domek proti kostelu číslo popisné 16) umožnila již tehdy povinnou školní docházku pro děti od šesti do dvanácti let.

Začátkem 19. století byla postavena nová jednotřídní škola v místech dnešní školní budovy. V roce 1828 se 118 žáků střídalo v dopoledním a odpoledním vyučování. V roce 1860 to již bylo 267 dětí. Do Líšnice chodily děti z Řitky, Černolic, Klínce, Jíloviště a Bojova. Přestavbou budovy v letech 1863-1864 vznikly dvě velké třídy a bylo přiděleno druhé učitelské místo. Odtud letopočet nad vchodem do budovy. O 12 let později ke škole náleželo 325 dětí. Nouzově byla třetí třída otevřena v roce 1876 v hostinci „U Křížů“. Přesto, že byly zřízeny školy v Bojově, Jílovišti a Černolicích, počet žáků se pohyboval kolem 240. V roce 1888 začalo vyučování ve třech třídách školní budovy tím, že velká třída byla příčkou rozdělena na dvě učebny. Přístavbou nového bytu pro řídícího učitele v roce 1902 se školní budova půdorysně přiblížila k dnešní podobě.

K významnému vylepšení budovy a vybavení tříd došlo v roce 1937. Z nevzhledných tříd vznikly čisté a útulné učebny. Nákladem 900 tisíc Kč byla v roce 1975 provedena generální oprava celé budovy. V roce 2001 došlo k její rekonstrukci. Pro využití byl částečně připraven půdní prostor. Po 137 letech se v důsledku vestavěných vikýřů změnil jižní a severní pohled. V roce 2011 byla do 2. nadzemního podlaží zdařile vestavěna školka pro 25 dětí. Její provoz byl zahájen 8. října 2012.

Základní škola a mateřská škola Líšnice je malotřídní škola a školka s jedním oddělením rodinného typu. Základní škola má kapacitu 60 žáků.

VLEVO ŠKOLA, VPRAVO FARA V 90. LETECH 19. STOLETÍ.VLEVO ŠKOLA, VPRAVO FARA V 90. LETECH 19. STOLETÍ.

 

Fara číslo popisné 20

Farní budova byla pravděpodobně postavena současně s výstavbou kostela 1730-1735. V přízemí byly zřízeny dvě obytné místnosti, prádelna a spižírna, v poschodí tři pokoje. Proti hlavní budově byl postaven přízemní domek se dvěma místnostmi a pecí na pečení chleba. Je nazýván „kaplánkou“.

Hospodářská stavení tvořil vepřinec, stáj pro koně, špýchar, dva chlévy pro hovězí dobytek, stodola a kolna. Podle inventáře z roku 1902 fara vlastnila celkem 37,13 ha pozemků.

Do roku 1983 faru obývali duchovní, následně byla pronajímána k bydlení.

Pomník padlým

Pomník byl postaven na památku obětem 1. světové války v roce 1921. Z Líšnice narukovalo 90 mužů, z toho 14 zahynulo, 11 se vrátilo jako legionáři. V roce 1945 byl pomník opatřen pamětní deskou se jmény dvou líšnických občanů, kteří za 2. světové války položili své životy v boji proti nacistickému Německu. Původní kamenná zídka byla v roce 1999 nahrazena zdivem z cementových tvárnic na betonovém základu.

VZPOMÍNKA PADLÝM V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE. 1934VZPOMÍNKA PADLÝM V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE. 1934

 

Zpět na seznam všech zastavení

 

 

Aplikace V OBRAZE

Logo

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

GoogleApp Store

SMS a Facebook

SMS    FB

SMS Info servis z Líšnice
Registrujte se zde
Líšnice na  Facebooku
@obecLisnice

Jsme v MAP

Místní akční plán vzdělávání v ORP Černošice (Praha - západ)

LÍŠNICE ...KDE LÍSKY DÁVAJÍ DOBROU NOC