Obec Líšnice
Líšnice
Praha - západ

 

Obecní úřad Líšnice

​​​​Líšnice 175, 252 10 Mníšek pod Brdy

​​​​+420 318 592 141

​​​​urad@obeclisnice.eu

​​​​Úřední hodiny:
         Po:  09:00-14:00
         St:   09:00-12:00, 14:30-16:30

Informace pro přispěvatele

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

je čtvrtletník, který vydává Obec Líšnice - Praha západ.  

Zpravodaj vydáváme za účelem poskytnout obyvatelům obce objektivní informace, které se týkají zejména činnosti obecního úřadu, jednání zastupitelstva obce, dále společenského, hospodářského, kulturního, sportovního a dalšího dění v obci.

Zpravodaj je vytištěn v nákladu 500 ks a distribuován zdarma do schránek občanů Líšnice. Výtisky jsou k dispozici na Obcením úřadě v Líšnici a elektronická verze na webových stránkách obce. Rovněž Evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 19173.  

Příspěvky jsou ve zpravodaji zveřejňovány formou samostatných článků, reakcí na články, fotografií s popisky, osobních názorových sloupků a informačních zpráv.

Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí. Výjimku tvoří zveřejňování programu politických stran a hnutí a seznamu kandidátů pro aktuální komunální volby v obci Líšnice. V době konání komunálních voleb je k tomuto účelu vydáno zvláštní číslo zpravodaje, kde je každé politické straně nebo hnutí popř. samostatnému kandidátovi poskytnut stejný prostor k prezentaci.

Chcete přispět do Líšnického zpravodaje? Výborně! 

V Líšnickém zpravodaji dáváme prostor pro příspěvky od občanů a přátel Líšnice. Příspěvky přijímáme průběžně na adrese zpravodaj@obeclisnice.eu, poštou nebo osobně na obecním úřadě. Aktuální uzávěrka pro přijímání příspěvků je uvedena v tiráži každého čísla zpravodaje. Přetiskování jakýchkoliv článku a jejich částí je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Právo rozhodnout o otištění či neotištění příspěvku si vyhrazuje redakční rada.

Pravidla pro vydávání Líšnického zpravodaje - ke stažení

 

Redakční rada

Tomáš Fiala (šéfredaktor)

Mgr. Hana Hrazdirová

Věra Hanešková

Ing. Tomáš Humhal

Zdenek Lebl

Kontakt na redakční radu: zpravodaj@obeclisnice.eu 

Inzerce

Kontakt na příjem inzerce: mirsa@mirsa.cz

Tisk a grafické zpracování

MIRSA Bohemia s.r.o.

 

 

Aplikace V OBRAZE

Logo

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

GoogleApp Store

SMS a Facebook

SMS    FB

SMS Info servis z Líšnice
Registrujte se zde
Líšnice na  Facebooku
@obecLisnice

Jsme v MAP

Místní akční plán vzdělávání v ORP Černošice (Praha - západ)

LÍŠNICE ...KDE LÍSKY DÁVAJÍ DOBROU NOC