Obec Líšnice
Líšnice
Praha - západ

 

Obecní úřad Líšnice

​​​​Líšnice 175, 252 10 Mníšek pod Brdy

​​​​+420 318 592 141

​​​​urad@obeclisnice.eu

​​​​Úřední hodiny:
         Po:  09:00-14:00
         St:   09:00-12:00, 14:30-16:30

4. zastavení - U kostela Všech svatých

(6 oříšků)

VNITŘNÍ ARCHITEKTURA KOSTELA. PRESBYTÁŘ (KNĚŽIŠTĚ), PODKLENUTÁ KRUCHTA (KŮR).

VNITŘNÍ ARCHITEKTURA KOSTELA. PRESBYTÁŘ (KNĚŽIŠTĚ), PODKLENUTÁ KRUCHTA (KŮR).

 

Kostel Všech svatých

Již v roce 1357 stál na tomto místě dřevěný farní kostel. Nynější kamenná budova kostela v prostém barokním slohu pochází z let 1730-1735. Postavil ji opat cisterciátského zbraslavského kláštera Tomáš Budecius.

V roce 1883 zapálil blesk kostelní věž. Krásná cibulovitá báň byla nahrazena jehlanovitě prolamovanou střechou zakončenou makovicí s křížem. Světlý tón barvy fasády dává vyniknout architektonicky dekorativním prvkům obvodové zdi a štítům. Jde o vertikální pásy, nároží ze symbolicky vyznačených kvádrů, obojí mírně předstupující líc zdiva a přecházející do soklu a zdiva. Ve věži jsou tři zvony.

Kostel je jednolodní, obdélný s obdélníkovým presbytářem (kněžištěm), podklenutou kruchtou (kůrem) a věží nad sakristií. Kopule má mistrně provedené dřevěné klenutí.

Interiér tvoří hlavní oltář a tři pobočné oltáře, kazatelna, dvě zpovědnice, boží hrob, lavice, obrazy, sochy, velký lustr a obětní stůl.

Opravám a údržbě kostela věnují farníci, duchovní, místní občané a správa obce značnou pozornost: v roce 1950 provedena generální oprava (300 000 Kč), v letech 1972- 1973 nové latě a tašková krytina střechy (150 000 Kč), věž opatřena měděnou střechou, makovice a kříž pozlaceny (100 000 Kč), roku 1996 oprava fasády kostela (1 600 000 Kč) a 2001 obnova věžních hodin (245 000 Kč).

Od roku 1958 je kostel nemovitou kulturní památkou.

POHLEDNICE Z KONCE 19. STOLETÍ.POHLEDNICE Z KONCE 19. STOLETÍ.

 

Hřbitov byl odedávna kolem kostela. V roce 1785 bylo nařízeno pochovávat mimo kostel. Za vsí byl upraven hřbitov oplocený jen keři. Dodnes se tam říká „Na Krchůvkách“. Od roku 1820 se pohřbívalo opět kolem kostela. Hřbitov byl ohrazen pevnou zdí a postavena kostnice. V roce 1995 prošla zeď generální opravou (200 000 Kč). V roce 1928 byl založen nový hřbitov nad vsí.

Venkovská usedlost číslo popisné 14

 Od dvacátých let minulého století nese pojmenování Hostinec „U Procházků“. Sbor dobrovolných hasičů zde měl klubovnu. Majitel Antonín Procházka pohostinství provozoval do 1. 1. 1953. Ke konci sedmdesátých let státní statek adaptoval v objektu závodní jídelnu. 10. ledna 1983 při pohřbu místního faráře P. Josefa Javůrka byl zde pohoštěn kardinál František Tomášek a 49 kněží. V devadesátých letech nový majitel objekt renovoval. Vnější vzhled zcela připomíná bývalý historický objekt.

 

Zpět na seznam všech zastavení

Aplikace V OBRAZE

Logo

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

GoogleApp Store

SMS a Facebook

SMS    FB

SMS Info servis z Líšnice
Registrujte se zde
Líšnice na  Facebooku
@obecLisnice

Jsme v MAP

Místní akční plán vzdělávání v ORP Černošice (Praha - západ)

LÍŠNICE ...KDE LÍSKY DÁVAJÍ DOBROU NOC