Obec Líšnice
Líšnice
Praha - západ

 

Obecní úřad Líšnice

​​​​Líšnice 175, 252 10 Mníšek pod Brdy

​​​​+420 318 592 141

​​​​urad@obeclisnice.eu

​​​​Úřední hodiny:
         Po:  09:00-14:00
         St:   09:00-12:00, 14:30-16:30

8. zastavení - Korýtka

(8 oříšků)

V ROCE 1933 BYLA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA KLUBOVNA GOLFOVÉHO KLUBU LÍŠNICE. FOTO 1934V ROCE 1933 BYLA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA KLUBOVNA GOLFOVÉHO KLUBU LÍŠNICE. FOTO 1934

 

Podhůří Hřebenů bylo v dávných dobách pokryto lesem. Převažovaly buky, duby a habry. Příroda nabízela vhodné podmínky pro myslivost, kterou zde provozovali čeští panovníci. V roce 1218 zde Přemysl Otakar I. se svými syny lovil jelení a srnčí zvěř.

Tato severní část katastru obce Líšnice je pojmenována Korýtka. Název byl pravděpodobně odvozen od korýtek pokládaných pro přikrmování nebo napájení zvěře. Pozemky patřily k jakostně nejchudším. Sloužily ke společné pastvě dobytka. K pastvinám směřoval ze vsi široký průhon, jehož okraje byly porostlé křovinami, aby se zamezilo škodám na osení přilehlých polí.

Koncem 18. století a začátkem 19. století se zde těžil stavební materiál na rozsáhlou stavební obnovu Líšnice a okolí. Dřevo a kámen byly použity na výstavbu líšnického kostela, klíneckého panského špýcharu a stodoly.

Okolí Líšnice bylo od počátku dvacátých let minulého století vyhledáváno pražskými výletníky. Ti si přírodních krás všímali daleko více nežli místní rolníci. V roce 1928 objevila skupina mladých lidí kolem malíře Adolfa Hoffmeistera a Ladislava Haškovce tento zajímavý terén připomínající golfové hřiště skotského typu. Po nutných jednáních a úpravách již v roce 1931 zde místní golfový klub zvítězil nad Golf Clubem Praha. V roce 1933 je otevřena klubovna.

Začátkem 60. let minulého století se golfové hřiště stalo předmětem zájmů diplomatů z různých zemí. V druhé polovině 70. let minulého století Správa služeb diplomatickému sboru postavila v jeho těsné blízkosti stylovou restauraci, klubovnu, tenisové kurty a nekrytý bazén. Za 10 let areál zaznamenal 36 000 návštěvníků z celého světa. V roce 1982 sem zavítal bývalý prezident USA Richard Nixon.

V ROCE 1978 ZAHÁJILA SPRÁVA SLUŽEB DIPLOMATICKÉHO SBORU PRAHA PROVOZ

V ROCE 1978 ZAHÁJILA SPRÁVA SLUŽEB DIPLOMATICKÉHO SBORU PRAHA PROVOZ "KLUBOVNY GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ", CHATY MONTÁNA

 

Devítijamkové hřiště Golfového klubu Líšnice patří svou polohou nedaleko Prahy a typicky golfovou atmosférou mezi nejoblíbenější.

Krajinným prvkem je remízek se stepní loukou. Je významný zejména výskytem konikleců – lučním a otevřeným. Do okraje stepní louky proniká šípek, jalovec, trnka, jeřáb a jiné, které hostí početné populace hmyzu a ptactva. Stejný význam má suchá pastvina s výskytem netřesku využívaná jako golfové hřiště.

Korýtka mají nadmořskou výšku 360 metrů. Je z nich mimořádný výhled do širokého okolí. Povšimnutí si zaslouží citlivé umístění kostela vzhledem k okolnímu terénu a zástavbě.

POHLED Z KORÝTEK. 70. LÉTA MINULÉHO STOLETÍ.POHLED Z KORÝTEK. 70. LÉTA MINULÉHO STOLETÍ.

 

Zpět na seznam všech zastavení

 

 

Aplikace V OBRAZE

Logo

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

GoogleApp Store

SMS a Facebook

SMS    FB

SMS Info servis z Líšnice
Registrujte se zde
Líšnice na  Facebooku
@obecLisnice

Jsme v MAP

Místní akční plán vzdělávání v ORP Černošice (Praha - západ)

LÍŠNICE ...KDE LÍSKY DÁVAJÍ DOBROU NOC